Nieuw: Week van het zorgeloze kind

Nieuw: Week van het zorgeloze kind

24 mei 2018

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 oktober 2018 organiseren diverse jeugdzorginstellingen in Zuid-Limburg de week van het zorgeloze kind. De partijen die hieraan meewerken zijn XONAR, Meander, Radar, Raad voor de Kinderbescherming, Movare en Mondriaan, waarbij deze laatste de centrale coördinatie uitvoert. Samen gaan zij voor optimale jeugdzorg. Gemeente Heerlen ondersteunt dit initiatief.

De jeugdzorg is continu in ontwikkeling en de afgelopen jaren is er veel veranderd. De transitie van de jeugdzorg vraagt daarbij veel van allerlei partijen, waarbij ieder eigen problemen ervaart. Maar er is duidelijk één gezamenlijk doel; goede zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen.

De organiserende partijen willen extra investeren in een veilige omgeving voor het kind en in de onderlinge samenwerking en gaan samen de uitdaging aan om kinderen zorgeloos op te laten groeien. Een belangrijke factor in deze ambitie is dat zorgverleners elkaar zo goed mogelijk leren kennen: weten wie wie is en wie wat doet.

Om die reden wordt er een week georganiseerd op de locaties van de betrokken partijen. Gedurende deze week zijn er diverse interessante workshops, lezingen,  kennismakingslunches en andere activiteiten. Deze week wordt georganiseerd voor en door de professionals in de jeugdzorg. Vakgenoten kunnen tijdens deze bijeenkomsten met elkaar kennismaken en een kijkje in elkaars keuken nemen. Het programma is ook toegankelijk voor professionals uit andere organisaties. De inzet is; nog betere zorg voor de kinderen en jeugdigen in Zuid-Limburg.

Geïnteresseerd?

Het volledige programma incl. de mogelijkheid tot aanmelden is terug te vinden via: www.mondriaan.eu/wvhzk