Mondriaan start Ambulante woonbegeleiding in Maastricht / Heuvelland

Mondriaan start Ambulante woonbegeleiding in Maastricht / Heuvelland

17 december 2019

Vanaf 1 januari gaat Mondriaan in de regio Maastricht / Heuvelland van start met Ambulante Woonbegeleider. De behoefte aan psychiatrische begeleiding bij de cliënten thuis neemt steeds meer toe. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de psychiatrische kennis van Mondriaan. Om die reden zijn we gestart met een vorm van begeleiding die los staat van de behandeling.

Deze begeleiding wordt dus enkel geleverd aan cliënten met een WMO-indicatie. Hiermee kunnen we vanuit onze psychiatrische expertise ambulante woonbegeleiding bieden aan cliënten die bij Mondriaan of elders in behandeling zijn, maar ook aan mensen die niet in behandeling zijn en waar er wel een indicatie is voor deze vorm van ondersteuning.

Wat is ambulante woonbegeleiding?

Ambulante woonbegeleiding is begeleiding geven in de eigen woning van de cliënt en is dus afgestemd op de vraag en behoefte van de cliënt. Deze begeleiding wordt geleverd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is dus afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. Het is dus mogelijk om deze begeleiding na, naast of zonder psychiatrische behandeling te bieden aan cliënten. De zorgvraag kan naast psychische problemen ook betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, lichamelijke gezondheid en huisvesting. Afhankelijk van de vraag richt onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden.