Mondriaan realiseert regionale casuïstiektafel Limburg voor hoog complexe GGZ

Mondriaan realiseert regionale casuïstiektafel Limburg voor hoog complexe GGZ

10 juli 2020

In een succesvolle startbijeenkomst met alle grote GGZ instellingen uit de regio is op 8 juli het startschot gegeven voor de regionale casuïstiektafel Limburg voor hoog complexe GGZ. Deze tafel biedt een antwoord op het verzoek van staatssecretaris Blokhuis aan zorgverzekeraars en -aanbieders om te voorzien in een landelijk plan om mensen met een hoog complexe zorgvraag beter te helpen.

Patiënten, zorgverlenende instellingen in de regio Limburg, het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu voor een aanmelding terecht bij het centrale aanmeldloket via hoogcomplexezorg@mondriaan.eu

Aanleiding voor dit plan was de hartenkreet van Charlotte Bouwman, die samen met actielijn De Zorg opkomt voor deze groep mensen. Het gaat om mensen voor wie er ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen. Het gaat naar schatting om 250 tot 300 mensen in Nederland. Hiervoor worden landelijk zeven regionale casuïstiektafels ingericht.

Landelijk dekkend netwerk van regiotafels
Iedere zorgaanbieder c.q. zorgverzekeraar heeft de verantwoordelijkheid om patiënten/verzekerden van gepaste zorg te voorzien. Als er geen passend aanbod in de regio is, wordt een bovenregionaal aanbod gezocht. Indien deze inzet niet tot een passend aanbod leidt, doet de zorgaanbieder of zorgverzekeraar een melding bij één van de regiotafels. Patiënten uit andere provincies worden door de zorgverzekeraar of de zorgaanbieder aangemeld bij een van de regionale casuïstiektafels.

Behandeling op maat
Het belangrijkste doel van de casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april jl. is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing. Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. Mondriaan heeft de regie over de casuïstiektafel in Limburg. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering. 

Regiotafels in Nederland

Regio (GGZ-aanbieder)

Provincies

Zorgverzekeraar*

1. Den Haag (Parnassia Groep)

Zuid-Holland

(exclusief Rotterdam)

VGZ

2. Rotterdam - Rijnmond (Parnassia Groep)

Zeeland

VGZ

3. Amsterdam (Arkin)

Noord-Holland

Zilveren Kruis

4. Flevoland en Gooi/Veluwe (GGZ Centraal)

Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht

Zilveren Kruis

5. Gelderland (Pro Persona)

Overijssel

Menzis

6. West/Midden Brabant (GGZ Breburg)

Noord-Brabant

CZ

7. Limburg (Mondriaan)

Limburg

CZ

Klik hier voor het Landelijk plan van aanpak!                                      

* Deze zorgverzekeraar is bij de opzet betrokken, namens alle andere zorgverzekeraars. Als het vanwege regionale omstandigheden relevant is, wordt een tweede zorgverzekeraar uitgenodigd. Daarnaast is iedere zorgverzekeraar verantwoordelijk voor zijn eigen verzekerden. Verzekerden van elke zorgverzekeraar kunnen immers in elke regio wonen.