Mondriaan ontvangt opnieuw keurmerk Basis GGz

Mondriaan ontvangt opnieuw keurmerk Basis GGz

6 mei 2020

Het is Mondriaan weer gelukt om het Keurmerk Basis GGz binnen te halen. Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders binnen de Basis GGz die een stapje extra doen voor goede zorg. ‘Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek’, zoals de Stichting Kwaliteit in Basis GGz (KIBG) het omschrijft. Alle zorgaanbieders met het Keurmerk zijn opgenomen in het keurmerkregister.

Manager zorg bij de Basis GGz Claudia Merola en RvE-manager Eef Wevers zijn erin geslaagd om het Keurmerk wederom te ontvangen voor één jaar vanaf 1 mei jl. Daarvoor zijn onder andere twee digitale folders voor patiënten en verwijzers ontwikkelt die de Basis GGz bij Mondriaan nog toegankelijker en transparanter maken.

Met het Keurmerk wordt een netwerk gecreëerd van vooruitstrevende partijen die samenwerken aan de kwaliteit van kortdurend generalistisch handelen.