Mondriaan Kinderen en Jeugdigen start transitieteam

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen start transitieteam

22 maart 2018

Sinds 15 maart 2018 heeft Mondriaan Kinderen en Jeugdigen een nieuw team geformeerd genaamd Transitiepsychiatrie, waarbij de leeftijdsdoelgroep is uitgebreid tot 25 jaar.

Het transitieteam houdt zich bezig met psychische/psychiatrische behandeling binnen het grensgebied tussen de kind- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie. Speciale aandacht is nodig voor deze jongeren tussen 16 en 25 jaar, daar 75% van alle psychische stoornissen zich manifesteren vóór het 24e levensjaar.

De hulpverleners van het transitieteam hebben verschillende achtergronden en specialismen, waardoor zij zorg bieden die zo goed mogelijk aansluit bij de hulpvragen van adolescenten. Het verschil zit in de benadering die bij deze hulpvragen gehanteerd wordt. Bij transitiepsychiatrie wordt ingespeeld op de situatie en omstandigheden die bij deze leeftijdsgroep relevant zijn.

Door het uitbreiden van de leeftijd tot 25 jaar en onze specifieke expertise, kan een jongere zijn behandeling ook na zijn 18e levensjaar verder zetten binnen dezelfde zorginstantie en hetzelfde zorgtraject.

Voor meer info over aanmelden verwijzen we u graag naar de website van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen