Mondriaan doet onderzoek met RAR

Mondriaan doet onderzoek met RAR

29 april 2020

Preventiemedewerker Pauline Heuperman deed in opdracht van de gemeente Maastricht onderzoek naar seksuele intimidatie. Afgelopen zaterdag verscheen in De Limburger een kort artikel. Het Preventieteam van Mondriaan wordt vaker door de gemeente Maastricht ingeschakeld wanneer een gezondheidsprobleem snel inzichtelijk moet worden gemaakt. Wij bieden namelijk de zogenaamde RAR methode aan.

De Rapid Assessment and Response (RAR) methode biedt de mogelijkheid snel een beeld te schetsen van een problematiek, maar ook om al onderzoekende draagvlak te creëren voor een aanpak. In de toekomstige aanpak van seksuele intimidatie zal Mondriaan Preventie ook een rol spelen. Denk daarbij vooral aan de link die in dit thema ligt met alcoholgebruik, beïnvloeden van de sociale norm, maatregelen m.b.t. veilig uitgaan. Hieronder het artikel.

------

Maastricht krijgt 30.000 euro rijkssubsidie voor de aanpak van seksuele intimidatie van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat veel jonge vrouwen hiermee te maken hebben gehad

De subsidie is voor de komende drie jaar en is een voortzetting van een breed aanvalsplan dat al in 2018 is begonnen. Aanleiding waren destijds signalen van studenteninitiatief Consent Matters en een onderzoek van studenten van de Universiteit Maastricht naar seksuele intimidatie op straat. Daaruit bleek dat veel studentes tijdens het uitgaan zijn lastiggevallen. Vorig jaar heeft Mondriaan opnieuw onderzoek gedaan, maar hierbij zijn ook schoolgaande jongeren betrokken. Veel van hen gaven aan dat alcohol en groepsdruk regelmatig oorzaak zijn van seksueel overschrijdend gedrag.

Belonen

Deze elementen komen dan ook terug in een breed actieplan, waarbij instanties als GGD, Mondriaan, het Centrum Seksueel Geweld, politie, UM, Zuyd Hogeschool en het Openbaar Ministerie zijn betrokken. Zo wil Maastricht horecaondernemers meer betrekken, onder meer door het aanbieden van trainingen voor personeel. „We hopen dat zo veel mogelijk ondernemers de noodzaak zien mee te doen. Als volgende stap denken we over een certificaat of keurmerk”, zegt verantwoordelijk wethouder Mara de Graaf.

Scoren

Groepsdruk is een probleem dat veel voorkomt binnen groepen studenten, blijkt ook uit het onderzoek van Mondriaan. Studenten geven aan dat de druk om te ‘scoren’ hoog kan zijn. Zo bestaat er het online spel ‘Pandapunten’, een calculator die bijhoudt hoe lang je geen seks hebt gehad. Dit aspect wordt in het actieplan aangepakt door binnen studentenverenigingen bespreekbaar te maken en tijdens de Inkom campagne te voeren. Vorig jaar is in de stad de campagne ‘Ben jij oké?’ op sociale media gestart, tijdens carnaval en Inkom. Uit een monitoring blijkt dat in totaal 38.000 personen bereikt zijn.

Sociale norm

Het maatschappelijk bewustzijn vergroten en educatie is een belangrijk aspect van het actieplan, waarbij ook middelbare scholen worden betrokken. De vraag is ook of je elkaar aanspreekt als de sociale norm wordt overschreden, zegt preventiemedewerkster Pauline Heupermann van Mondriaan, een van de samenstellers van het onderzoek. „De conclusie is dat dit te weinig gebeurt.”

Lange adem

Dat bewustwording een lange adem vergt, beseft de wethouder. „Daarin hebben we nog een hele weg te gaan. Gedrag als nafluiten en sissen is niet meer cool, dat moet jongeren duidelijk worden. Het is heel lastig om er tegenop te treden, maar het is wel iets waar mensen veel last van kunnen hebben.” Voor haar is een vroege aanpak van het probleem belangrijk. „Ik ben ervan overtuigd dat je ermee ernstige meldingen van seksueel geweld kunt voorkomen.”

​Bron: De Limburger