Minder regelgekte, meer zorg!

Minder regelgekte, meer zorg!

20 november 2017

Onder de slogan 'Minder Regelgekte Meer Zorg' is GGZ Nederland samen met de sector 16 november 2017 een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen.

Mondriaan steunt de campagne

Mondriaan ondersteunt deze campagne van harte. Julliette van Eerd, voorzitter raad van bestuur: "Wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om mensen die zorg nodig hebben snel te helpen. De regeldruk waar we nu mee te maken hebben, veroorzaakt mede dat die snelheid in de weg staat en dat moet aangepakt worden. Van wachtlijsten wordt niemand beter. Het mensenwerk voorop, dat is waar we voor staan!"

33% tijd kwijt aan administratie

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden gemiddeld wel 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Een psycholoog is in verhouding veel te veel tijd kwijt aan administratie ten opzichte van de behandeling zelf. Dat gaat ten koste van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert professionals als ze zien dat ze te weinig tijd voor hun patiënten hebben. Ook bestuur en ondersteunende functionarissen moeten steeds meer tijd en geld besteden aan het vormgeven van  verantwoording dat leidt tot extra overheadkosten en maakt zorg duurder.

Niet tegen verantwoording

We zijn niet tegen verantwoording. Integendeel: die is essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken. Zorgaanbieders moeten laten zien dat ze goede en veilige zorg bieden en toezicht en controle horen daarbij. Maar de behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Papierwerk komt zo boven mensenwerk te staan.

Manifest

In een landelijk manifest zijn zeven uitgangspunten geformuleerd. Dit is bedoeld om de regelgekte te veranderen. We vragen iedereen om het manifest te ondertekenen, met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.

Help ons de regelgekte te stoppen en onderteken het manifest op: www.regelgekte.nl