Mevrouw Kittie D’Hoine nieuw lid van de raad van bestuur Mondriaan

Mevrouw Kittie D’Hoine nieuw lid van de raad van bestuur Mondriaan

8 juli 2019

De raad van toezicht van Mondriaan heeft Mevrouw Kittie D’Hoine (45) benoemd in de functie van lid van de Raad van Bestuur van Mondriaan. Zij is met ingang van 1 juli 2019 in dienst getreden en zal samen met voorzitter Jean-Paul Essers de raad van bestuur van Mondriaan vormen.

Mevrouw D’Hoine is psychiater en werkte in de periode van 2005 tot 2009 gelijktijdig bij het Vincent van Gogh Instituut in Venray en de hoofdpijnpoli van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.
Van 2009 tot 2013 was zij psychiater Volwassenzorg en vervolgens psychiater Ouderenzorg bij Riagg Maastricht. Daarna was zij werkzaam bij Virenze en MET ggz. Bij Virenze was zij achtereenvolgens
directeur Ouderenzorg, directeur Volwassenzorg en regiodirecteur Maastricht. Vanaf 1 januari 2018 was als zij manager RVE Zuid werkzaam bij MET ggz.
 
De raad van toezicht is zeer verheugd met de benoeming van mevrouw D’Hoine. Zij zelf vindt het een voorrecht om als bestuurder bij Mondriaan aan de slag te kunnen gaan. Zij kwalificeert Mondriaan als een mooie organisatie met een breed aanbod van zorg en behandeling. Zij ziet uitdagingen op diverse terreinen, waarbij zij zich zal richten op de zorginhoudelijke portefeuille.

Huub Dumont,
voorzitter raad van toezicht