Meld je aan voor de Week van het Zorgeloze Kind

Meld je aan voor de Week van het Zorgeloze Kind

13 september 2018

De jeugdzorg is continu in ontwikkeling en de afgelopen jaren is er veel veranderd. De transitie van de jeugdzorg vraagt veel van betrokken partijen, waarbij ieder eigen belemmeringen en kansen ervaart. Maar er is duidelijk één gezamenlijk doel; goede zorg voor kinderen, jeugdigen en gezinnen.

Om die reden organiseren Meander, Mondriaan, Movare, Radar, Raad voor de Kinderbescherming en XONAR dit jaar voor het eerst de Week van het Zorgeloze Kind. Deze vindt plaats van 1 tot en met 5 oktober. Gemeente Heerlen ondersteunt dit initiatief.

De organiserende partijen willen extra investeren in een veilige omgeving voor kinderen en in de onderlinge samenwerking en gaan samen de uitdaging aan om kinderen zorgeloos op te laten groeien. Daarvoor is het belangrijk dat zorgverleners elkaar zo goed mogelijk leren kennen: weten wie wie is en wie wat doet. Om die reden is het programma dit jaar gericht op professionals in de (jeugd)zorg. Gedurende deze week zijn er diverse interessante workshops, lezingen, kennismakingslunches en andere activiteiten. Vakgenoten kunnen tijdens deze bijeenkomsten met elkaar kennismaken en een kijkje in elkaars keuken nemen.

Voor professionals

Het programma is ook toegankelijk voor professionals uit andere organisaties. De inzet is: nog betere zorg voor de kinderen en jeugdigen in Zuid-Limburg!

Geïnteresseerd? Het volledige programma incl. de mogelijkheid tot aanmelden is terug te vinden via: www.mondriaan.eu/wvhzk

Zorg dat je erbij bent!

Download