Koen Schruers bijzonder hoogleraar 'Mechanismen van Affectieve Stoornissen’

Koen Schruers bijzonder hoogleraar 'Mechanismen van Affectieve Stoornissen’

6 februari 2017

Vrijdag 3 februari was de inauguratie van prof. dr. K.R.J. Schruers aan de UM als hoogleraar ‘Mechanismen van Affectieve Stoornissen’.

Voorafgaand organiseerde Mondriaan samen met de Universiteit Maastricht het symposium 'Verstoorde Emotie' over negatieve emoties en hun relatie met psychiatrische stoornissen. De sprekers hadden de volle aandacht en de opkomst was zeer groot.

Prof. dr. Omer Vandenbergh (psycholoog) besprak hoe we onze interne lichamelijke toestand waarnemen (interoceptie) en hoe leerprocessen een rol spelen bij het ontstaan van lichamelijke klachten, angst en paniek. Prof. dr. Yasin Temel (neurochirurg) zette de relatie tussen obsessies, compulsies en neuronale activiteit, en in het bijzonder oscillaties, uiteen. Prof. dr. Bart Rutten (psychiater)  ging in op de huidige stand van het neurobiologisch onderzoek gerelateerd aan de opmerkelijke verschillen tussen mensen in hun gevoeligheid voor schokkende gebeurtenissen.

We kijken terug op een geslaagd symposium en feliciteren Koen van harte met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar!