Kick-off MijnBreincoach project

Kick-off MijnBreincoach project

29 maart 2018

Op zaterdag 17 maart 2018 is de bewustwordingscampagne ‘’We zijn zelf het medicijn’’ van het Alzheimer Centrum Limburg (onderdeel van de Universiteit Maastricht) gelanceerd in het Continium Discovery Center in Kerkrade. Deze campagne loopt tot begin 2019 en is gericht op bewustwording van de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid. Leefstijl is namelijk verantwoordelijk voor 30% van het aantal gevallen van dementie wereldwijd en slechts weinig mensen weten dit. Er zullen het komende jaar veel activiteiten worden georganiseerd in de provincie Limburg, allen in het teken van het thema ‘’hersengezondheid’’.

MijnBreincoach app

Op de campagnewebsite (www.wezijnzelfhetmedicijn.nl) kun je bekijken wanneer de campagne bij jou in de buurt komt en je kunt aansluiten bij een activiteit. Tijdens de lancering is ook de MijnBreincoach app beschikbaar geworden in de appstores. Deze app is gratis te downloaden en geeft je binnen twee minuten inzicht in je eigen hersengezondheid op basis van 12 factoren (waaronder lichaamsbeweging, voeding, mentale activiteit en stemming). De app helpt je bij het zetten van kleine en haalbare stappen naar een gezondere leefstijl, en daarmee gezondere hersenen. Voor mensen die geen smartphone of tablet hebben, is de app ook beschikbaar als website.

Vriendenprogramma

De campagne heeft een ‘’vriendenprogramma’’ voor bedrijven en instellingen die het vanuit maatschappelijk oogpunt zinvol en belangrijk vinden om zich aan te sluiten bij dit gezondheidsinitiatief. Mondriaan heeft zich hierbij aangesloten en steunt dit initiatief!
Op de campagnewebsite vindt u meer informatie over hoe ook u kunt aansluiten.