Julliëtte van Eerd weg bij Mondriaan

Julliëtte van Eerd weg bij Mondriaan

11 oktober 2018

Op 1 februari 2019 beëindig ik mijn voorzitterschap van de raad van bestuur bij Mondriaan.

Dit in verband met het aanvaarden van eenzelfde functie bij GGz Breburg. De uitdaging bij GGz Breburg in combinatie met de reisafstand en mijn ambitie om me voor lange tijd te verbinden heeft me doen besluiten de functie van voorzitter raad van bestuur daar te aanvaarden.

De uitdagingen in onze sector zijn groot, dat geldt voor elke geïntegreerde GGz instelling. Ik verwacht dat ik in mijn nieuwe functie ook op landelijk vlak kan blijven bijdragen aan een gezonde sector, hoge kwaliteit van zorg en goed werkgeverschap. Wat mij betreft zijn daarmee de verbindingen, na mijn vertrek bij Mondriaan, niet definitief verbroken en blijf ik graag samenwerken, mede in het belang van een goede patiëntenzorg.

Ik ben drieënhalf jaar voorzitter raad van bestuur geweest, en had natuurlijk graag nog een aantal zaken willen verwezenlijken bij Mondriaan. Tegelijkertijd denk ik dat er binnen Mondriaan een aantal mooie dingen zijn gebeurd de afgelopen jaren. Zorginhoudelijk zijn er prima resultaten gehaald en in de samenwerking met andere partijen in de regio zijn flinke stappen gezet. Het feit dat daarbij niet alles even gemakkelijk gaat, zegt wat over de enorme veerkracht en inzet van onze medewerkers. Daar kunnen we trots op zijn.

Uiteraard blijf ik me de komende maanden met enthousiasme en energie inzetten voor Mondriaan en daarmee voor een goede geestelijke gezondheidszorg.     

Julliëtte van Eerd