Jaarverslag 2019 Cliëntenraad

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad

26 augustus 2020

Recent overhandigde Mark Blaauw, een van de ondersteunersvan de Cliëntenraad, het Jaarverslag 2019 van de Cliëntenraad aan Kittie D'Hoine, lid van de Raad van Bestuur.

Door de coronacrisis en het aanvankelijk stilvallen van onze bijeenkomsten heeft het even geduurd voordat de Cliëntenraad het jaarverslag 2019 afgerond had. Tijdens een digitaal overleg op 20 augustus heeft de Cliëntenraad haar jaarverslag 2019, in de persoon van Mark Blaauw, een van de ondersteuners die toevallig op locatie was, aangeboden aan Kittie D'Hoine. lid van de Raad van Bestuur. Ben je benieuwd welke belangrijke punten de raden gezamenlijk in 2019 bereikt hebben en met welke onderwerpen ze momenteel bezig zijn? Kijk hier