Hervatten van de zorg

Hervatten van de zorg

20 mei 2020

Mondriaan is 14 maart gestart met ingrijpende maatregelen voor patiënten en personeel om ieders gezondheid te beschermen en de gevolgen van het Coronavirus te beperken. Na iedere wijziging van de RIVM-maatregelen, de richtlijn van GGz NL en naar aanleiding van elke persconferentie hebben we ons beleid en de maatregelen aangepast. Inmiddels zijn we in de fase dat we de reguliere zorg stap voor stap kunnen hervatten, passend binnen de actuele richtlijnen.

Vanaf 2 juni hebben we de poliklinieken verder opengesteld en verruimen we de mogelijkheden voor face-to-face contacten. Voor opgenomen volwassenen en kinderen en jeugdigen hebben we de bezoekregeling en bewegingsvrijheid al versoepeld. Vanaf 8 juni kunnen ook onze ouderen weer beperkt bezoek ontvangen. Het uitgangspunt is dat patiënten de behandeling krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd de veiligheid van patiënten en medewerkers voldoende wordt gewaarborgd.
Naast meer ruimte voor maatwerk in de best passende vorm heeft digitale behandeling (geheel of gedeeltelijk) nog steeds de voorkeur waar dat een goed alternatief is.

Onze actuele richtlijnen vind u hier.