Hernieuwde erkenning opleiding tot psychiater

Hernieuwde erkenning opleiding tot psychiater

16 september 2019

Op 11 september jl. heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ons geïnformeerd over haar besluit tot hernieuwde erkenning van de opleiding psychiatrie binnen Mondriaan. De RGS heeft besloten om voor de termijn van twee jaar een hernieuwde erkenning te verlenen aan de opleider, plaatsvervangend opleider en de opleidingsinrichting. Deze erkenning is goed nieuws voor Mondriaan!

De erkenning heeft betrekking op de volledige 4 ½ jaar durende opleiding, waaronder het algemene deel als ook de verdiepingen Volwassenen, Kinder- en Jeugd en Ouderenpsychiatrie. Daarbij zijn we ook zeer verheugd de verdieping tot kinder- en jeugdpsychiater te mogen voortzetten, ondanks de zware tijden waar deze sector de afgelopen paar jaar mee te kampen heeft gehad. Het betreffen zowel klinische als poliklinische stageplekken, waaronder een aantal nieuwe stageplekken zoals de Medium care, PsyQ ontwikkelingsstoornissen en de langdurende klinische behandelprogramma’s voor volwassenen en ouderen. 

De hernieuwde erkenning is belangrijk voor Mondriaan als opleidingsinstituut, maar zeker ook als zorgaanbieder en werkgever. We feliciteren alle betrokkenen met dit resultaat!

Kittie D'Hoine en Jean-Paul Essers
Raad van bestuur