Geen MondriaanRun en Allemaal Anders in 2020

Geen MondriaanRun en Allemaal Anders in 2020

28 augustus 2020

Na intensief intern en extern overleg is besloten om de MondriaanRun (zondag 4 oktober) en het kunst- en cultuurproject Allemaal Anders (november 2020) te annuleren.

Het besluit om de MondriaanRun te annuleren is in goed overleg met onder andere de gemeente Heerlen en de Veiligheidsregio Zuid Limburg genomen. De coronacrisis maakt de organisatie van een veilige MondriaanRun voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers helaas onmogelijk. Dezelfde motieven gelden voor het publieksevenement Allemaal Anders. Ook hiervoor geldt: veiligheid voor álle betrokkenen vóór alles!

 Wij hopen beide evenementen in 2021 weer te kunnen organiseren.

Bureau Evenementen evenementen@mondriaan.eu