Feestdagen van NIX

Feestdagen van NIX

20 december 2017


Heeft u al bedacht hoe u uw puber voorbereidt op de feestdagen? Een paar tips voor een gesprek over NIX, niet roken en drinken tot je 18e. Timing is alles. Bespreekt u het te vroeg, dan is de kans groot dat uw kind u glazig aankijkt. Bent u te laat, dan loopt u achter de feiten aan. Onderzoek wijst uit dat het meest effectief is om roken en drinken aan de orde te stellen als uw kind een nieuwe fase ingaat (het eerste oudejaarsfeest alleen met vrienden etc.) Dat zijn de momenten waarop ze met nieuw gedrag in aanraking komen.

Maak de afspraak van NIX

Als u duidelijk met uw kind afspreekt dat hij niet rookt of drinkt tot zijn 18e, is er geen misverstand tijdens het uitgaan of op feestdagen. Afspraak is afspraak.

Neem de tijd

Natuurlijk kunt u onverwachte aanleidingen (een tv-fragment, een documentaire over kanker) aangrijpen om te praten. Maar doe het niet uitsluitend tussen neus en lippen door. Leg wel uit en geef informatie waarom u bepaalde regels stelt en vraag ook hoe uw kind er zelf tegenover staat. Dat gaat toch het beste in een één-op-één gesprek.

Niet te vaak

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de communicatie over roken of drinken telt: open, oprecht belangstellend, eerlijk, respectvol, elkaar laten uitpraten, goed luisteren; maak er geen verhoor van. Verwacht ook niet dat uw kind alles vertelt wat hij doet of meemaakt.

Pas de boodschap aan

Bent u zelf een (veel-)roker of drinker, betrek dat dan in de gesprekken. Wees eerlijk. Geef  toe dat het inderdaad niet slim is. Zelfs in zo´n geval kan praten kinderen tegenhouden dezelfde kant op te gaan, blijkt uit onderzoek. 

En verder: wees niet bang voor verzet of boze gezichten en sluit het gesprek zo mogelijk wel positief af, lach samen. Meer informatie vindt u op: www.hoepakjijdataan.nl en www.nix18.nl