Extra verscherpte maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Extra verscherpte maatregelen tegen verspreiding coronavirus

15 maart 2020

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is ook Mondriaan genoodzaakt om vergaande veiligheidsmaatregelen te nemen. Tot onze spijt zijn we genoodzaakt om het aantal face-to-face behandelingen en huisbezoeken aan patiënten drastisch in te perken. Bij crisis of medische noodzakelijkheid kan de regiebehandelaar besluiten om een andere afspraak met u te maken.

Onderstaande afspraken gelden vooralsnog tot en met 6 april 2020. 

Geen bezoek

Per direct ontvangen wij op onze locaties (terreinen en gebouwen) geen bezoek meer.
Indien de regiebehandelaar in het kader van de gezondheid van de patiënt het (beperkt in aantal en frequentie) ontvangen van bezoek noodzakelijk vindt, worden ook hier maatwerkafspraken gemaakt. De regiebehandelaar neemt in deze een besluit. Uiteraard dient de bezoeker klachtenvrij te zijn.

Behandelafspraken via telefonisch contact, beeldcontact of online

Alle poliklinische, ambulante behandelafspraken en huisbezoeken vinden in ieder geval tot 6 april telefonisch, via beeldbellen of online plaats. Bij crisis of medische noodzakelijkheid kan de regiebehandelaar besluiten om een andere afspraak met u te maken.

Al onze online behandelingen gaan gewoon door. U kunt uw behandelaar vragen naar de mogelijkheden van online behandeling. Mondriaan PsyQ Online biedt 100% online behandeling waarbij gesprekken worden gehouden via videoconsulten in plaats van fysieke ontmoetingen. Lees hier meer informatie over PsyQ Online.

Dagbesteding

Onze dagbesteding en inloopfaciliteiten zijn enkel nog beschikbaar voor patiënten bij wie dit medisch strikt noodzakelijk is. Informeer aub bij uw behandelaar wat dit voor u betekent.

Activiteiten geannuleerd

Alle door Mondriaan geplande publieksactiviteiten of bijeenkomsten worden tot en met 6 april (zowel op Mondriaan locaties als externe locaties) geannuleerd of verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen veel van u vragen. Wij zijn u dan ook erg dankbaar voor de medewerking in deze moeilijke tijd en hopen u spoedig weer welkom te mogen heten op onze locaties.