Eerste Week van het zorgeloze kind succesvol!

Eerste Week van het zorgeloze kind succesvol!

8 oktober 2018

Professionals jeugdzorg (en onderwijs) Zuid-Limburg investeren in elkaar en daarmee in kinderen die zorg nodig hebben. XONAR, Meander, Radar, Raad voor de Kinderbescherming, Movare en Mondriaan organiseerden dit jaar de eerste keer samen de Week van het zorgeloze kind. Samenwerken, dat is een term die centraal staat. Samen gaan de betrokken partijen de uitdaging aan om kinderen zorgeloos te laten opgroeien. Deze eerste themaweek is succesvol geweest.

Aanleiding

Gezinnen functioneren in de meeste gevallen vanzelf. Als er hulp en ondersteuning nodig is, is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Alle professionals in de jeugdzorg zijn zich daarvan zeer bewust. Zij spannen zich elke dag maximaal in om de beste hulp, behandeling of begeleiding te bieden om ervoor te zorgen dat kinderen opgroeien tot gezonde en stabiele volwassenen. Professionals moeten voortdurend alert zijn, moeilijke afwegingen maken en dragen een enorme verantwoordelijkheid. Samenwerken is daarbij cruciaal; denk aan tijdig de juiste mensen inschakelen en het delen van de juiste informatie. 

Intensief samenwerken en precies weten wie wat kan doen, goede en veilige zorg voor kinderen en gezinnen borgen en nog beter maken. Dat is de aanleiding voor deze Week van het zorgeloze kind. Julliette van Eerd, voorzitter raad van bestuur Mondriaan: ‘Deze week stond in het teken van de zorg voor kinderen. We hebben met elkaar, met medewerkers van de jeugdzorgorganisaties, gemeenten en andere relevante instellingen, aandacht besteed aan onze samenwerking rondom kinderen en gezinnen. We hebben elkaar ontmoet en kennis en expertise gedeeld. Samen op een positieve manier op weg naar een nog intensievere samenwerking.’ En dat vereist tijd en ook vooral lef, aldus Anja Pijls, raad van bestuur XONAR. ‘Om ons heen verandert er veel en hierdoor is er niet altijd voldoende tijd om alles door te denken. Wetten, regels en belangen vormen een hindermacht. Lef is dan een belangrijke vaardigheid om te handelen. Lef is  doen en vooral samen doen. Maar daarvoor moeten we wel weten wie wat doet en moeten we elkaar dus kennen.’

Workshops en lezingen

Tijdens deze week werden er workshops, kennissessies en lezingen gegeven door bovengenoemde organiserende partijen en door GGD ZL, Eén JGZ ZL i.o., Politie, Veilig Thuis, Bureau voortijdig schoolverlaten, SJSJ, Traumacentrum Jeugd Limburg, Innovo, Augeo, Plinthos en Humanitas. Er werden in totaal 37 workshops georganiseerd voor en door professionals, daarbij sloten ruim 450 mensen aan.

Officiële opening

Maandagochtend vond de inspirerende opening plaats op de Brightlands Smart Services Campus. Sprekers als hoofdinspecteur Jeugd Gezondheidszorg Joke De Vries, voorzitter Jeugdzorg Nederland Hans (J.W.) Spigt, Jan Menting, ambassadeur Zorglandschap Jeugd, wethouder Jordi Clemens deelden hun kennis en inspiratie. Joke de Vries onderstreepte het feit dat er veel goed gaat in de jeugdzorg en dat natuurlijk alleen de incidenten de media halen. Ze was verheugd dat in Zuid-Limburg het initiatief genomen is om partijen op deze positieve manier samen te brengen.

Afsluiting

Tijdens de afsluiting, waarbij bestuurders en workshopleiders bijeenkwamen op vrijdag 5 oktober werd de ambitie uitgesproken deze week in 2019 een vervolg te geven. En dan willen we de stap zetten om de georganiseerde bijeenkomsten toegankelijk te maken voor een groter publiek.