Eerste versoepeling Corona-maatregelen start bij kinderen jonger dan 12 jaar

Eerste versoepeling Corona-maatregelen start bij kinderen jonger dan 12 jaar

14 mei 2020

Omdat bij kinderen jonger dan 12 jaar de kans op besmetting erg gering is, mochten de basisscholen weer aan de slag. Om die reden zijn ook wij vanaf 11 mei opnieuw gestart met f2f behandelingen van kinderen jonger dan 12 jaar.

Uiteraard hebben we alle maatregelen genomen om dat op een veilige manier te doen. Zo zijn de wachtruimten op onze beide locaties aangepast om 1,5 meter afstand te houden. Bij de hoofdingang en aan de zijingangen hebben we desinfectie-pompjes geplaatst. Met regelmaat handen wassen en/of desinfecteren geldt uiteraard ook voor onze medewerkers. Waar nodig zijn looproutes voor zowel medewerkers als cliënten afgesproken. De contacten met ouders en/of verzorgers, die rondom deze behandelcontacten plaatsvinden, verlopen volgens de huidige maatregelen (alleen bij therapeutische urgentie en onder toepassing van de huidige hygiëne-afspraken). We zijn ook weer gestart met de kind-deeltijdgroepen.

Ondertussen zijn we voor jeugdigen ouder dan 12 jaar, volwassenen en ouderen aan het onderzoeken hoe we de maatregelen kunnen versoepelen, in ieder geval vanaf 1 juni of wellicht eerder. In welke mate hangt uiteraard af van de nieuwe richtlijnen die 20 mei a.s. bekend zullen worden. Duidelijk is in ieder geval dat we steeds meer naar maatwerk zullen gaan voor de verschillende groepen patiënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd.