Dragen mondneusmasker in alle gebouwen van Mondriaan

6 oktober 2020

Mondriaan voert vanaf 7 oktober voor alle patiënten, cliënten, hun begeleiders en andere bezoekers de regel in een mondneusmasker te dragen binnen alle openbare gebouwen van onze organisatie. Wij vragen patiënten en bezoekers zelf zorg te dragen voor een (niet-medisch) mondneusmasker.

Deze maatregel geldt op al onze locaties, ook binnen daginloop, én in alle ruimtes, dus onder meer in de centrale hal en wachtruimtes. Ook bezoekers op de klinische afdelingen vragen we vanaf nu dringend een mondneusmasker te dragen. Alleen voor reeds opgenomen patiënten in onze klinieken en in de Beschermd Wonen locaties geldt dit verzoek niet: zij hoeven geen masker te dragen.

Ook de medewerkers van Mondriaan dragen binnen alle openbare gebouwen vanaf nu een mondneusmasker.

Samen houden we op deze manier de zorg zo veilig mogelijk. Alvast bedankt voor de medewerking!