Doorgaan van behandelingen en wachtlijst

Doorgaan van behandelingen en wachtlijst

30 maart 2020

De huidige coronacrisis verplicht ons helaas tot tijdelijke, ingrijpende maatregelen die noodzakelijk zijn voor ieders gezondheid. Uiteraard doet Mondriaan er alles aan om behandelingen zoveel mogelijk te continueren. Voor een aantal therapieën en behandelingen geldt echter een aangepast programma. Wij begrijpen dat deze wijzigingen vragen kunnen oproepen. Kan ik nog een (poliklinische) behandeling krijgen? Kan ik nog gebruik maken van FACT of de Inloop & Dagbesteding? We hebben een aantal antwoorden voor u op een rij gezet. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de zorg en aandacht voor onze patiënten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Hierbij volgen wij de aanwijzingen van het RIVM.

Gaat mijn afspraak nog door?
U hoeft niet zelf te bellen. Wij bellen u een dag voor de geplande afspraak.

Waar op de wachtlijst sta ik?

Vanwege de coronacrisis kunnen wij tijdelijk onze wachttijden helaas niet publiceren. Wij doen ons uiterste best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden door behandelingen online, via beeldbellen of telefonisch op te starten.  

Kan ik nog face-to-face spreken met mijn behandelaar?
Wij onderhouden intensief contact met patiënten. Waar het kan behandelen we zoveel mogelijk op afstand via de telefoon, beeldbellen of online. Waar medisch noodzakelijk zien wij de patiënt op onze locatie. De regiebehandelaar bepaalt in samenspraak met de psychiater wanneer er sprake is van medische noodzaak na telefonisch dan wel beeldcontact met de patiënt. Een gesprek op onze locatie vindt plaats in een speciaal daarvoor ingericht kantoor op een van onze locaties. Uiteraard zorgen wij voor de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen en we nemen de nodige hygiënemaatregelen in acht.

Kan ik nog gebruik maken van acute zorg?
Crisiscontacten gaan altijd door. Op onze locatie wanneer dit noodzakelijk is en digitaal waar mogelijk,. We hebben speciale ruimtes om bij crisis/medische noodzaak het persoonlijk contact zo veilig mogelijk te maken. Intensive Home Treatment (IHT) blijft huisbezoeken doen, met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan ik nog een behandeling krijgen?
Er worden nog steeds nieuwe behandelingen gestart. Het intakegesprek vindt plaats via beeldverbinding of telefonisch. Dat geldt ook voor het opstarten van een behandeling.
Als tijdens de intake blijkt dat het medisch noodzakelijk is om de patiënt zelf te zien, dan wordt er een afspraak op onze locatie gepland.  

Kan ik nog een poliklinische behandeling krijgen?
Alle poliklinische behandelingen vinden telefonisch of via beeldbellen plaats, tenzij er sprake is van medische noodzaak.
Onze online behandelingen gaan gewoon door. Mondriaan PsyQ Online biedt 100% online behandeling waarbij we gesprekken houden via videoconsulten in plaats van fysieke ontmoetingen.

Kan ik nog opgenomen worden?
Bij een vrijwillige opname bekijken we of deze uitgesteld kan worden. Patiënten zonder corona-klachten nemen we alleen op indien medisch noodzakelijk. Patiënten met (al of niet bewezen) corona-klachten nemen we in principe niet op.

Ter bescherming van uw en onze gezondheid is het bezoek in klinieken en beschermde woonvormen tijdelijk niet toegestaan. Patiënten kunnen tijdelijk niet op weekendverlof en mogen de terreinen van Mondriaan tijdelijk niet verlaten.  

Kan ik nog gebruik maken van FACT/outreachende behandelingen?
Als er sprake is van medische noodzaak of crisis, dan gaan wij op huisbezoek bij de patiënt. In alle andere gevallen wordt gezocht naar vervangende contacten op afstand.

Kan ik nog gebruik maken van de Inloop en Dagbesteding?
De inloop is gesloten. Voor patiënten bij wie dit vanuit medisch perspectief noodzakelijk is, is de dagbesteding geopend. Voor opgenomen patiënten vindt dagbesteding zoveel mogelijk plaats op de kliniek.

Verstrekt Mondriaan nog methadon?
Het verstrekkingspunt voor methadon is gesloten. Methadon wordt verstrekt tijdens een huisbezoek.