Beschermde woonvorm Caumerbeek in de spotlight

Beschermde woonvorm Caumerbeek in de spotlight

17 mei 2018

Wist u dat Mondriaan een beschermde woonvorm (BW) heeft, speciaal voor volwassenen met een autisme spectrum stoornis? BW Caumerbeek, gevestigd in een flat gelegen in de woonwijk Heerlerheide, omvat 23 appartementen, waarvan er 22 bewoond worden door een cliënt van Mondriaan en de 23e fungeert als kantoor van waaruit het team begeleiding en ondersteuning biedt.

Tevens zijn er nog enkele cliënten die zelf een woning hebben en ook begeleiding ontvangen, het zogenoemde WMO extramurale zorg. Het doel is om de bewoners te stimuleren zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en hun mogelijkheden zoveel als mogelijk te ontplooien, hierbij rekening houdend met hun beperkingen. Een verblijf op Caumerbeek  kan een opstap zijn naar zelfstandig wonen, al dan niet met ambulante begeleiding.

Elk zorgplan is op maat, al gelden er ook enkele algemene regels

Belangrijk om het wonen op Caumerbeek succesvol te kunnen maken is dat de cliënt leerbaar én begeleidbaar is. Hij/zij heeft concrete hulpvragen en is bereid om daar, onder begeleiding, aan te werken. Ook is het wenselijk dat de bewoner enige vorm van dagbesteding heeft en niet de hele dag op zijn appartement verblijft. Dit kan een studie zijn of een baan, al dan niet in de WSW, vrijwilligerswerk of gedurende enkele dagdelen activiteiten op een van de dagcentra van Mondriaan. 

Het team van Caumerbeek bestaat voornamelijk uit agogisch werkenden die allen ook aanvullend opgeleid zijn voor het begeleiden van mensen met ASS. Voor uitgebreide informatie over het wonen en leren binnen onze woonvorm kunt u, via uw huisarts of behandelaar, in contact komen met ons door te bellen naar CODO Beschermd Wonen 088-5067456.