Berichtgeving over Mondriaan in de media

Berichtgeving over Mondriaan in de media

2 oktober 2017

Het NRC heeft op 1 oktober 2017 onder andere een bericht gepubliceerd met de kop ‘Limburgse instelling staakt jeugd ggz binnenkort’. Het artikel gaat over de ontwikkelingen in de jeugdpsychiatrie.

Wij hebben de kans gegrepen om aan dit artikel mee te werken omdat het tijd is een landelijk signaal af te geven. De tarieven voor de hoogspecialistische zorg die Mondriaan (en andere instellingen in het land) aan deze groep patiënten levert zijn onvoldoende.

Bij een landelijk signaal hoort duidelijke taal. We hebben gemeend dit landelijke signaal af te moeten geven in het belang van alle betrokkenen. We bereiden inderdaad het stopzetten van een deel van de klinische zorg bij Kinderen en Jeugdigen voor. Dat doen we echter met de grootste zorgvuldigheid. Onze patiënten mogen niet tussen wal en schip vallen. Daarover zijn we in constructief gesprek met de gemeenten. We hopen snel duidelijkheid te hebben.

Zodra er meer duidelijkheid is krijgen de patiënten, hun families en de verwijzers informatie over de consequenties van de ontwikkelingen. Voor nu verandert er nog niets.

Dit zijn de links naar de betreffende artikelen: