Berichten in dagblad De Limburger

Berichten in dagblad De Limburger

27 juni 2017

Op zaterdag 24 juni jl. heeft dagblad De Limburger aandacht besteed aan de situatie rond de kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio, en in het bijzonder de positie van Mondriaan.

De publicatie geeft een breed beeld van de problematiek rond de bekostiging van de jeugdhulp, in het bijzonder de kinder- en jeugdpsychiatrie. Die problematiek is ons niet vreemd. Wij maken ons zorgen, vooral omdat wij graag en met toewijding de noodzakelijke intensieve zorg bieden aan onze jonge patiënten; patiënten waarvoor amper alternatieve zorgmogelijkheden bestaan.

Ondanks deze problematiek spannen de medewerkers van het zorgbedrijf Kinderen en Jeugdigen zich iedere dag weer in om die intensieve zorg te bieden. De ambulantisering van de jeugdzorg die Mondriaan biedt, is al lang geleden ingezet en wij werken hard aan de doorontwikkeling. Wij zijn trots op de inzet van ons personeel en hun doorzettingsvermogen.

Samen blijven we ons onverminderd inzetten voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg, in dit geval voor de jongeren, die wij niet de dupe willen laten worden van de stelselherziening. Om dit nu en in de toekomst goed en veilig te kunnen blijven doen, werkt Mondriaan intensief samen met andere jeugdzorgaanbieders en is er constructief overleg met de verschillende gemeenten in de regio.

Raad van Bestuur Mondriaan
Directie Mondriaan Kinderen en Jeugdigen