Benoeming Joost à Campo tot praktijkhoogleraar Transforensische Psychiatrie

Benoeming Joost à Campo tot praktijkhoogleraar Transforensische Psychiatrie

25 mei 2018

Per 1 juni 2018 wordt Joost à Campo benoemd tot praktijkhoogleraar Transforensische Psychiatrie (0,2 fte) bij de capaciteitsgroep Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Maastricht; de leerstoel wordt ingesteld door Mondriaan. We feliciteren Joost van harte met dit heuglijke nieuws!

Joost à Campo is als psychiater en Hoofd Research & Development verbonden aan Radix, een centrum voor forensisch psychiatrische zorg dat onderdeel is van Mondriaan. Transforensische Psychiatrie is een nieuw onderzoeks- en behandeldomein dat zich richt op mensen met ernstige waarneming-, denk-, stemming en/of gedragsstoornissen, met daaraan gekoppeld disruptief gedrag. De leerstoel richt zich op de effectiviteit(sverbetering) van zorg voor de voornoemde mensen in relatie tot veranderende wet- en regelgeving.

Over de Leerstoel

Dr. à Campo zal onderwijs en onderzoek verrichten en entameren aangaande de ontwikkelingen binnen de GGZ in het algemeen en de transforensische psychiatrie in het bijzonder, en de betekenis daarvan voor het recht. De nadruk van zijn activiteiten zal liggen op het leveren van een bijdrage aan een (keuze-)vak in de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging; binnen dat vak krijgt hij de gelegenheid om het terrein van de leerstoel zichtbaar te maken. Daarnaast zal Joost à Campo een faciliterende en ondersteunende rol vervullen bij onder meer het creëren en begeleiden van stages en scriptieonderzoek. Hij zal onderzoek coördineren en ondersteunen op het terrein van transforensische psychiatrie; hij zal participeren in het onderzoek van de faculteit, maar ook in interdisciplinaire projecten met collega’s van andere faculteiten.