Aanpak van huiselijk geweld: over een combinatie van straf en zorg

15 oktober 2019

Hoe heftig een huiselijk-geweldzaak in eerste instantie ook lijkt, soms blijkt na onderzoek dat zorg en ondersteuning zinvoller zijn dan straf. Een landelijke werkgroep buigt zich daarom over een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld door Veilig Thuis en ZSM-partners, waaronder de SVG reclassering Mondriaan.

In een interview met onder andere Twan Sommers, manager SVG-reclassering Mondriaan wordt de werkwijze en de samenwerking mooi toegelicht.

- link naar het interview