Aan onze verwijzers 2

Aan onze verwijzers 2

7 april 2020

Beste verwijzers, ketenpartners,
Op 30 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over ons aangepaste behandelprogramma naar aanleiding van de coronacrisis.
Op 31 maart heeft het kabinet de RIVM-richtlijnen verlengd tot en met 28 april. Met deze verlenging van vier weken neemt ook het risico op crisis bij een grote groep patiënten toe. Maatwerk en meer ruimte voor individuele uitzonderingen wordt daarmee nog noodzakelijker.

Daarom verruimen we onze eerdere richtlijn bij face-to-face contacten van 'medisch noodzaak en urgent' naar 'medisch dan wel therapeutisch noodzakelijk'. De noodzaak wordt door de regiebehandelaar in afstemming met de specialist bepaald. Enkele voorbeelden zijn:
- Crisiscontact ter voorkoming van opname
- Behandelcontact ter voorkoming van ernstige ontregeling
- Beoordeling suïciderisico
- Gezinscrisis met kwetsbare kinderen
Ook starten wij nog steeds nieuwe intakes en behandelingen, ongeacht of er sprake is van spoed. Voor informatie over de aanmeldprocedure.


Onze actuele maatregelen zijn in ieder geval tot en met 28 april van kracht. Wij informeren u indien wij onze maatregelen weer aanpassen.
Bij vragen of onduidelijkheden staan wij u graag te woord via het centrale nummer van
Mondriaan - 088 506 62 62.

Vriendelijke groeten,

Jean-Paul Essers & Kittie D’Hoine
Voorzitter & lid raad van bestuur