Aan onze verwijzers

Aan onze verwijzers

30 maart 2020

Het coronavirus vraagt veel van zorgaanbieders, verwijzers en ketenpartners. Improvisatie en flexibiliteit zijn nodig om patiënten en medewerkers conform de RIVM-richtlijnen te beschermen en tegelijkertijd goede zorg te blijven bieden. Onze waardering is groot voor alle collega’s die in deze moeilijke omstandigheden het hoofd koel houden en zorgdragen voor de coronapatiënten. We denken in het bijzonder aan de huisartsen, GGD’s en algemene ziekenhuizen en wensen hen veel sterkte toe. Ook de GGz staat voor een enorme uitdaging.

Want juist in deze spannende, onzekere tijd hebben onze kwetsbare patiënten extra aandacht en zorg nodig. Uiteraard doet Mondriaan er alles aan om behandelingen zoveel mogelijk te continueren. Wij volgen de RIVM-richtlijnen op de voet en laten ons voortdurend adviseren door de GGD. Voor veel behandelingen en therapieën geldt een aangepast programma. Het contact met patiënten blijft intensief. Wanneer er medische noodzaak is, zoals bij ernstige pathologie/suïcidaliteit, zien we onze patiënten face-to-face. Waar het kan, behandelen we zoveel mogelijk op afstand via de telefoon, beeldbellen of online. De afgelopen weken is het aantal online behandelingen, blended en volledig digitaal, substantieel toegenomen. Mondriaan PsyQ Online biedt 100% online behandeling waarbij gesprekken worden gehouden via videoconsulten in plaats van fysieke ontmoetingen. Hoe de coronacrisis zich verder ontwikkeld is voor iedereen ongewis. Samen met onze regionale ketenpartners zijn wij voorbereid op de verschillende scenario’s. We doen er alles aan om u en onze patiënten in de komende periode zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Bekijk hier onze maatregelen Indien wij andere maatregelen nemen die van invloed zijn op ons behandelaanbod, informeren wij u hierover.

Jean-Paul Essers & Kittie D’Hoine Raad van Bestuur

Bij vragen of onduidelijkheden staan wij u graag te woord t. 088 506 62 62

Verwijzingen verlopen via TIPP of Zorgdomein of  via:

Kinderen en Jeugdigen: t. 088 506 77 77 Ouderen: t. 088 506 63 63 Volwassenen: t. 088 506 6666