Aan het woord: directeur zorg volwassenen, René de Bruijn

Aan het woord: directeur zorg volwassenen, René de Bruijn

19 maart 2019

Mondriaan heeft in het meerjarenbeleidsplan in tien pijlers samengevat wat de plannen voor de komende jaren zijn. Waar geestelijke gezondheidszorg nodig is staan wij klaar. In dit eerste interview in een lange reeks die we gedurende 2019 publiceren, doet René de Bruijn de aftrap. Hij geeft vanuit zijn rol als directeur zorg volwassenen een blik op de eerste pijler: Zorg op maat, in de omgeving van de patiënt. René: "Onze hulpverleners zien altijd de mens achter de stoornis."

We werken vanuit de visie Positieve Gezondheid. Wat is dat?

Je kijkt samen met de patiënt naar de gezonde kant. De nadruk ligt op wat je wel kunt en hoe kun je een betekenisvol bestaan leiden met een stoornis. Je richt je op de talenten en kwaliteiten van een patiënt gegeven de psychische klachten.

Maurice Wasserman, een van de eerste ervaringswerker van Mondriaan visualiseerde dit jaren geleden heel mooi. Lang voordat de term Positieve Gezondheid bestond. Hij tekende een vierkant in een cirkel. Dat kleine vierkant, dat was de stoornis. De cirkel, de ruimte dus buiten het vierkant, daar ging het bij hem al om! Dat moest je samen versterken.

Zorg op maat. Is dat mogelijk? En hoe doe je dat dan?

Al onze producten of modules zijn onze legosteentjes. Samen met de patiënt, zijn familie en zijn huisarts bouwen we een uniek legopoppetje dat het beste bij hem of haar past. En dat doen we op de plek waar de beste aansluiting is; dat kan in de wijk maar ook op een centrale locatie van Mondriaan als de patiënt dat verkiest. Die bouwstenen die we goed en helder moeten beschrijven zijn een mooie kapstok voor de behandelaar; het geeft structuur.

Zorg op maar betekent ook op maat voor de verwijzer én voor de hele keten. We staan dichter bij de huisarts, we sluiten aan en kijken wat nodig is. We kijken samen wat de patiënt nodig heeft en betrekken de juiste partners uit de keten voor bijvoorbeeld maatschappelijk werk en schuldhulpsanering.

Binnen welke kaders hebben we vrijheid om zorg op maat te leveren?

We inventariseren, in samenspraak met de patiënt, familie en huisarts heel goed wat nodig is. Vervolgens kijken we wie we hier allemaal bij moeten betrekken. Mondriaan voert de psychiatrische behandeling uit, de andere hulpinstellingen betrekken we voor de aanvullende hulp. We behandelen zo lang als het moet en zo kort als het kan.

Waar zie jij onze kansen?

Mondriaan krijgt hierdoor meer een gezicht omdat hoog gekwalificeerde, ervaren collega's straks de vaste contactpersonen van een huisartsenpraktijk zijn. Ze kunnen waar nodig ondersteunen en de praktijk versterken. De screening en toeleiding zal sneller gaan. We kunnen met de huisarts en eventueel patiënt meekijken, meedenken over de opties of eventueel kortdurend behandelen. We vormen onder andere samen met de huisarts de GGZ-keten en samen beoordelen we waar de patiënt het meest mee geholpen is. Dat varieert van een behandeling bij bijvoorbeeld een vrijgevestigde praktijk, een aantal gesprekken bij de praktijkondersteuner GGZ, tot een behandeling bij Mondriaan.

Wat doen wij om de begripvolle arm om de schouder te leggen?

We zijn er vind ik voor de meest kwetsbare patiënten. Onze hulpverleners benaderen de patiënt als mens en leven mee, ze kiezen ervoor om er voor hen te zijn. Dat voelt een patiënt. Ze zien altijd de mens achter de stoornis, bij nacht en ontij. Ook op de meest moeilijke momenten zijn we er voor hen om de arm om de schouder te leggen.

René geeft het stokje door aan zijn zeer gewaardeerde collega Rob Gigase, verpleegkundig specialist bij Fact Heerlen-Centrum. Binnenkort volgt het interview met hem.

Lees hier het hele meerjarenbeleid van Mondriaan.