Per 1 juni start dr. Rosy Ghijsens als nieuwe directeur zorg Kinderen en Jeugdigen

Per 1 juni start dr. Rosy Ghijsens als nieuwe directeur zorg Kinderen en Jeugdigen

1 april 2019

We zijn verheugd te kunnen melden dat Rosy Ghijsens vanaf 1 juni de functie van directeur zorg Kinderen en Jeugdigen binnen Mondriaan gaat invullen. Zij vervangt hiermee de huidige directeur zorg dr. Ivo Aben.

Ivo Aben heeft de raad van bestuur verzocht hem te ontheffen van zijn functie als zorgdirecteur en wenst zich weer volledig te kunnen richten op de directe patiëntenzorg.  We respecteren uiteraard zijn wens en zijn Ivo enorm erkentelijk voor zijn tomeloze inzet als directeur zorg. We zijn blij dat hij als kinder- en jeugdpsychiater zijn bijdrage blijft leveren aan de kwaliteit en continuïteit van de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg binnen Mondriaan.

Vol vertrouwen hebben we met Rosy Ghijsens een goede opvolger voor Ivo benoemd.  Rosy Ghijsens is momenteel werkzaam als psychiater en manager zorg bij METggz. Zij heeft tevens gewerkt bij o.a. GGZE, Virenze en heeft ruime managementervaring. Mondriaan bevindt zich op dit moment in een organisatorische maar vooral ook zorginhoudelijke transitie. Samen met haar toekomstige collega’s zal Rosy mee vorm en sturing gaan geven aan het verder realiseren van ons verhaal.

Jean-Paul Essers
Voorzitter raad van bestuur
Mondriaan