Mondriaan in de wijk

Thuis ben je het meest op je plaats. En als het even niet gaat, dan zorgen we er samen voor dat er zorgalternatieven zijn die helpen dat je je als patiënt en naast betrokkene gesteund voelt en een eventuele (dreiging van) crisis aan kunt.

Martinushuis in MaastrichtMet dit uitgangspunt in gedachten werkt Mondriaan aan ambulantisering: waar de patiënt is, is de zorg. Officieel heet dat FACT-zorg. FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment (actief en in de eigen omgeving behandelen).

Mondriaan sluit hiermee ook aan op de beweging in de geestelijke gezondheidszorg om in de komende jaren een derde van alle bedden af te bouwen. Tot 2020 zullen dat zo'n 240 bedden zijn. Opname in de kliniek wordt minder vanzelfsprekend, een scala aan alternatieven staat daar tegenover. Inmiddels zijn er 10 Fact-teams (voorheen wijkteams) actief in de regio Maastricht en Heerlen. In dit overzicht bij locaties kunt u zien welke Fact-team in uw buurt actief is.

Film Psychiatrie in de wijk

Bekijk de film 'Psychiatrie in de wijk', die ervaringswerker Bas Labruyère in opdracht van Mondriaan en de Universiteit Maastricht maakte. Een minidocumentaire over FACT, het belang van wijkgerichte zorg en het belang van herstelondersteunende zorg. De film is een portret geworden van Maastrichtenaar Fernand. 

‘Fernand heeft een gevoeligheid voor psychose en krijgt daarvoor zorg en ondersteuning van het FACT-team van Mondriaan in het centrum van Maastricht. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het doel van FACT is mensen met een psychiatrische aandoening zoveel mogelijk ondersteuning te bieden op allerlei levensgebieden, dit zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. Mensen niet hospitaliseren, maar ze zoveel mogelijk als volwaardige burgers deel te laten nemen aan de maatschappij. Het FACT-team waar Fernand in zorg is, is gevestigd in het Martinushuis, een voormalig wijkcentrum. Patiënten kunnen er binnenlopen, maar er worden ook activiteiten georganiseerd waar mensen uit de buurt op afkomen, waardoor er een wederkerige verbinding met de samenleving wordt gemaakt.  

Deze minidocumentaire geeft een inkijkje in het leven van Fernand en hoe hij zijn kwetsbaarheid door de zorg van het FACT-team weet te trotseren. Daarnaast geeft het een impressie over hoe de zorg in het Martinushuis geboden wordt en wat het belang is van het slaan van een brug tussen psychiatrie en de wijkbewoners.’

Lees meer