Jaarrekeningen

Door middel van de jaarrekening legt Mondriaan intern en extern verantwoording af over de door haar bestede middelen.

Voor nadere informatie wordt tevens verwezen naar www.jaarverantwoordingzorg.nl
Daar kan door te zoeken op naam van de instelling (Mondriaan) aanvullende informatie worden ingezien.

Oude verslagen