Sponsoring

De MondriaanRun is een sportief evenement dat plaatsvindt op het Mondriaan terrein aan de
John F. Kennedylaan 301 in Heerlen. De run kenmerkt zich al jaren door een enthousiast deelnemersveld
van ongeveer 700 lopers en een geïnteresseerd bezoekerspubliek van ongeveer 2000 toeschouwers.

Mondriaan staat als organisatie midden in de maatschappij en werkt actief aan het verbeteren van
de beeldvorming rond psychiatrie. 
De opbrengsten de MondriaanRun komen ten goede aan het activiteitenprogramma van de patiënten
van onze instelling.

Hoe kunt u de MondriaanRun ondersteunen?        

U kunt met een sponsorbedrag de MondriaanRun mogelijk maken. Uiteraard maken wij reclame als tegenprestatie voor uw bijdrage.

De MondriaanRun biedt uitgelezen promotiekansen voor uw bedrijf of organisatie. Wij maken voor de
run immers volop reclame.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over hoe u sponsor kunt worden van de MondriaanRun en wat
voor mogelijkheden wij bieden tot het maken van reclame?
Neem dan contact op via mail: info.mondriaanrun@mondriaan.eu of bel 088 506 6305.

 

 

Download