Inschrijven

Helaas gaat de MondriaanRun van oktober 2020 niet door.
De coronacrisis maakt de organisatie van een veilige MondriaanRun voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers helaas onmogelijk.

Wij hopen u in 2021 weer te onmoeten.