Gezondheid

Massage 

Voorafgaand aan de MondriaanRun kunt u een gratis massage en spierbehandeling krijgen door studenten Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool. Dit is mogelijk vanaf 10.00 uur tot ca 13.30 uur in de Filmzaal, bereikbaar vanaf de hoofdingang van Mondriaan.

Taskforce


Ook Taskforce is aanwezig tijdens de Mondriaan Run. In geval van nood kunnen zij hartmassage toepassen.

Rode kruis

“Durf jij in de spiegel te kijken?” Werken en leren bij Mondriaan

Verpleegkunde MBO en HBO

Mondriaan leidt op tot verpleegkundige (MBO en HBO). Als verpleegkundige be- geleid je de cliënt bij het weer op orde krijgen van zijn dagelijks leven. Je bent een professional die verzorging en on-dersteuning biedt en zorgt voor een prettige, veilige sfeer. Dit vraagt geduld, enthousiasme, creativiteit en doorzet- tingsvermogen. Maar ook ‘gewoon doen’. Je bent je bewust dat jouw gedrag in verschillende situaties voorbeeldgedrag is voor de cliënt. Die heeft zelf moeite met ‘gewoon doen’ en is (tijdelijk) niet in staat om problemen voldoende het hoofd te bieden.

Om het beroep van verpleegkundige te kunnen uitoefenen dien je gediplomeerd zijn. Mondriaan biedt de volgende opleidings- mogelijkheden:

  • algemeen verpleegkundige, kwalificatieniveau 4 (MBO)
  • algemeen verpleegkundige, kwalificatieniveau 6 (HBO).

Voor meer informatie surf naar: www.mondriaan.eu