Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MondriaanRun

De MondriaanRun gaat dit jaar niet door

Na intern en extern overleg is besloten om de MondriaanRun (zondag 4 oktober) te annuleren
Het besluit is in goed overleg met onder andere de gemeente Heerlen en de Veiligheidsregio Zuid Limburg genomen.
De coronacrisis maakt de organisatie van een veilige MondriaanRun voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers helaas onmogelijk.
Wij hopen de MondriaanRun zondag 3 oktober 2021 weer te kunnen organiseren en u dan weer te mogen ontmoeten.

Bureau Evenementen MondriaanMondriaanRun

Mondriaan staat midden in de maatschappij en werkt actief aan het verbeteren van de beeldvorming rond psychiatrie. De MondriaanRun is één van de activiteiten die Mondriaan organiseert om verbinding te leggen tussen de wereld van de ggz en die daar buiten.
In de afgelopen jaren is gebleken dat een sportief evenement als de MondriaanRun een waardevolle bijdrage levert aan destigmatisering. De opbrengsten van het evenement komen ten goede aan het activiteitenprogramma van de patiënten van Mondriaan.