Verfilmde Waan

Psychische problemen: regelmatig zijn ze in het nieuws en vrijwel iedereen heeft er een mening over. Dat is niet gek, als je bedenkt dat bijna de helft van de Nederlanders hier tijdens zijn leven mee te maken krijgt. Tegelijkertijd kleeft er nog steeds een taboe aan psychische problemen en doen onjuiste mythes de ronde.

Ook jongeren, die er vaak niet meer vreemd van opkijken omdat klasgenoten en vrienden bijvoorbeeld autisme of ADHD hebben, zijn vaak bevooroordeeld of hebben onjuiste opvattingen over psychische problemen.

Het filmfestival Verfilmde Waan hoopt bij scholieren bij te dragen aan een juist beeld van psychische problemen. De meeste daarvan ontstaan in de jeugd en adolescentie. Een vroege herkenning kan er daarom aan bijdragen dat psychische problemen minder ingrijpend worden en dat de mogelijkheden voor herstel toenemen.

Het filmfestival heeft als doel de dunne lijn tussen waan en werkelijkheid bespreekbaar te maken bij leerlingen van de bovenbouw van middelbare scholen voor havo/vwo en van het mbo. Het centrale thema is psychose. Een psychose ontstaat meestal voor het eerst bij mensen die in de bloei van hun leven zijn. Deze jonge mensen worden vaak afhankelijk van zorg. Hoewel een psychose veelal onverwacht lijkt te gebeuren, zijn er meestal al voortekenen. Omdat deze lang niet altijd als zodanig worden herkend, is hun leven vaak behoorlijk ontwricht voordat zij hulp zoeken. Verfilmde Waan hoopt daarom bij te dragen aan een vroege herkenning van psychotische symptomen bij jongeren.

Bijna 1 op de 100 mensen lijdt aan de psychotische stoornis schizofrenie. Een grote groep mensen ervaart de negatieve gevolgen van vooroordelen dagelijks aan den lijve. Verfilmde Waan hoopt het beeld van leerlingen over psychose meer realistisch te maken. Een samenleving waarin minder angst voor en uitsluiting van mensen met psychose is, zal de kwaliteit van leven van deze mensen daadwerkelijk verbeteren.

Het lesprogramma van het project Verfilmde Waan bestaat uit een voorbereidingsles en een dagdeel waarin het filmfestival plaatsvindt. Het programma past goed in het curriculum Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) maar kan ook tijdens projectweken aangeboden worden.

Verfilmde Waan richt zich in eerste instantie op het thema psychose, maar kan worden uitgebreid met andere psychische problemen zoals autismespectrumstoornissen, depressie of problemen met middelengebruik.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over Verfilmde Waan, neem dan contact op met:

Stephanie Metternich
06 22 70 75 88
s.m.metternich@mondriaan.eu

Mark Meijer
06 21 12 86 44
mark.meijer@mondriaan.eu