Onze zorgorganisatie

Als de maatschappij en de zorgsector veranderen, mag de wijze waarop we ons zorgaanbod inrichten niet achterblijven. Mondriaan behandelt kinderen en volwassenen van 0 tot 100 jaar. Drie zorgdirecties zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen). Hun teams en zorgmanagers focussen elk op de inhoud van hun zorggebied. En samen dragen zij zorg voor een leeftijdsoverstijgend en samenhangend behandelaanbod. De specialismeleiders houden onze behandelprogramma’s up to date zodat ze voldoen aan de laatste inzichten en landelijke richtlijnen.

We bieden passende, integrale geestelijke gezondheidszorg in de breedte, zonder te verdwalen in complexiteit. Denk bij breedte aan het voorkomen van zorg (door preventie in te zetten), het vroegsignaleren van problemen en ‘bemoeizorg’ in de omgeving van patiënten. Maar ook klinische 2e en 3e lijns geestelijke gezondheidszorgbehandelingen. Daarnaast vervult Mondriaan een crisisfunctie en zorgen we voor het vervoer van verwarde personen voor de regio Zuid-Limburg.

Als wonen zonder ondersteuning of begeleiding (tijdelijk) niet mogelijk is, kan een patiënt terecht bij een van onze beschermde woonvormen. Om sociaal isolement te voorkomen en participatie in de maatschappij te bevorderen hebben wij meerdere vormen van dagbesteding en ontmoeting in de wijk.

Om behandeling in de breedte te kunnen aanbieden, organiseren we de zorg in vier sectoren: Intensieve zorg, Selectieve zorg, Wijkgerichte zorg en Preventie & Participatie. Door deze indeling zijn we flexibel en beter in staat om de intensiteit van onze zorg snel aan te passen aan de hulpvraag.

Ook is er het Expertisecentrum van Mondriaan. Hier verbinden hoogleraren, wetenschappers en opleiders belangrijke elementen als onderzoek, opleiding en innovatie aan ons primaire proces. In het expertisecentrum zijn kennisverbreding, deskundigheidsbevordering, de academische onderzoeksactiviteiten, de beroepsopleidingen voor professionals en de facilitering, coördinatie en opvolging van innovaties binnen Mondriaan belegd. In het Expertisecentrum onderzoeken, innoveren en ontwikkelen we. Met als doel de zorg doelmatiger maken en het ervaren van een zinvol leven bij onze patiënten te verhogen. Zo werken we samen aan herstel!

Lees meer