Wijkgerichte zorg

De naam zegt het al; wijkgericht. Daarmee bedoelen we laagdrempelige zorg, dichtbij de burger, patiënt en de verwijzer. Kenmerkend is de persoonlijke aanwezigheid van onze professionals in de wijk. We werken met gespecialiseerde teams, waaronder teams die bijvoorbeeld ook een algemenere basis gezondheidszorg aanbieden. Waar mogelijk bieden we ook poliklinische behandelingen in de wijk aan. Dit doen we samen met de sociale leefomgeving van de burger en met ketenpartners in de buurt. Mondriaan is met name aanwezig in buurtgezondheidscentra, van waaruit ook huisartsen en welzijnsorganisaties werken.

Deze zorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet en het sociale domein (Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning) en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de sector Wijkgerichte zorg zitten de volgende onderdelen: FACTGeneralistische basis GGz en Bemoeizorg.