Selectieve zorg

Niet elke zorgvorm kan in de wijk zelf opgevangen worden of is intensief van aard. Voor deze zorg stelt Mondriaan specialistische 2e en 3e lijns zorg beschikbaar. Denk dan aan kleinere specialistische teams, maar bijvoorbeeld ook aan deeltijdprogramma’s en groepsbehandelingen gericht op poliklinische activiteiten voor ouderen, verslavingszorg, kinderen en jeugdigen en vanuit PsyQ; het landelijk opererend ggz-netwerk waar Mondriaan deel van uitmaakt. 

Deze zorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet en het ministerie van Justitie en Veiligheid.