Preventie & participatie

Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit die gedachte geven wij voorlichting aan scholen en verenigingen. We organiseren trainingen en gerichte preventieprogramma’s die bijdragen aan het voorkomen van psychiatrische problematieken. Daarnaast bieden we cursussen voor mensen met een verhoogd risico op of beginnende psychiatrische klachten.

Als wonen zonder ondersteuning of begeleiding (tijdelijk) niet mogelijk is, kan een patiënt terecht bij een van onze beschermde woonvormen. Om sociaal isolement te voorkomen en participatie in de maatschappij te bevorderen hebben wij meerdere vormen van dagbesteding en ontmoeting in de wijk.

In de sector Preventie & participatie zitten de volgende onderdelen: Preventie, Beschermde woonvormen, Inloop en Dagbesteding en bureau Herstel.