Intensieve zorg

Deze zorg is kortdurend, intensief en biedt een hoge mate van bescherming. We bieden high-en medium care klinische zorg vanuit de hoofdlocaties Maastricht en Heerlen, en vanuit de buitenlocatie Akkerweide. Afhankelijk van de situatie is er de mogelijkheid voor een intensieve behandeling zonder verblijf en zelfs vanuit huis. Voor crisissituaties staat 24/7 spoedeisende psychiatrie (SEP) voor de gehele regio Zuid-Limburg paraat. Ook de ‘psycholance’ die ingezet wordt voor het vervoer van verwarde personen valt onder de SEP.

Deze zorg wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid als er sprake is van een forensische titel.

In de sector Intensieve zorg zitten de volgende onderdelen: Kliniek, Daghospitaal, Intensive home treatment, High intensive care, Medische dienst en Spoedeisende psychiatrie.