Expertisecentrum

Veranderen is meebewegen. In elke laag van de organisatie. Elke beweging die we als organisatie maken, brengt ons nieuwe uitdagingen. Twee punten staan echter vast: Onze missie én de zorgkwaliteit die daarvoor nodig is. Aan de basis van alles staan onze kernactiviteiten; zorg, opleiden en onderzoek.

Het expertisecentrum van Mondriaan heeft hierin een centrale rol. Het centrum staat voor kennisverbreding en het bevorderen van deskundigheid. Erin verweven zijn zorg, opleiden en innoveren. De medewerkers van het expertisecentrum zijn onze hoogleraren, opleiders en opleidelingen.

Ook academische onderzoeksactiviteiten worden vanuit het centrum belegd. Tussen Mondriaan en de universiteiten van Tilburg, Maastricht en Leuven lopen onderzoekslijnen en is er sprake van samenwerking en synergie. De lijnen zijn kort. Medewerkers van Mondriaan werken óók voor deze universiteiten. Op die manier verbinden we kennis en ervaring tussen de wereld van onderzoek en praktijk.

Het expertisecentrum werkt organisatiebreed. Dus ook op het gebied van beroepsopleidingen voor professionals en de innovaties die we leveren. Doordat Mondriaan de opleidingen tot psychiater, verslavingsarts, verpleegkundig specialist, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige, GZ- en klinisch psycholoog verzorgt, zijn we in de gelegenheid om opleidelingen al in een vroeg stadium aan ons te binden. Zij vinden bij Mondriaan onderzoeksmogelijkheden en promotiekansen.

Mondriaan innoveert en ontwikkelt om de zorg doelmatiger te maken. En om – aansluitend op onze missie – het ervaren van een zinvol leven bij patiënten te verhogen. Jaarlijks stelt Mondriaan een innovatie-budget beschikbaar. Het expertisecentrum toetst ideeën op de waarde die ze toevoegen. Waarde aan de patiënt, aan Mondriaan en aan de maatschappij.

Als we het hebben over leren, mogen we onze samenwerkingsnetwerken niet vergeten. Deze samenwerkingsvormen elpen niet alleen de patiënt gerichter, maar breiden ook onze eigen kennis met betrekking tot andere zorgvormen verder uit. In de coöperaties en netwerken werken we nauw samen met gemeenten, maar ook met organisaties uit de jeugdzorg, verslavingszorg en andere zorgaanbieders die werken vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook van deze organisaties leren wij, en zij leren net zo goed van Mondriaan. Kortom, een win-winsituatie. Veranderen is meebewegen.

In het Expertisecentrum is ondergebracht Academisch onderzoek, Beroepsopleidingen en Zorginnovatie.