Klinische behandeling bij Radix

Radix heeft een kliniek met vier Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA), waarvan twee afdelingen voor patiënten bij wie verslaving tijdens de behandeling prominent op de voorgrond staat. Daarnaast is er een afdeling voor Transforensische psychiatrie.

FPA

Een FPA(V) is een gesloten behandelafdeling. Dat betekent dat de afdeling alleen onder bepaalde voorwaarden en met toestemming mag worden verlaten. Een afdeling biedt plaats aan 7 tot 13 personen. Op elke afdeling worden zowel mannen als vrouwen opgenomen.

Aanmelden voor een klinische behandeling kunt u niet zelf maar gebeurt door reclassering of de penitentaire inrichting. Uw dossiergegevens worden door ons gelezen en vertaald in mogelijke behandeldoelen. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen we met u de problemen, de hulpvragen en de behandeldoelen in kaart.

Behandeling omvat zowel een individueel traject op maat, toegespitst op uw problematiek, als een groepsprogramma. Waar nodig wordt de behandeling met medicatie ondersteund.

Behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat bestaat uit verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal dienstverleners, vaktherapeuten, gezondheidszorg- of klinisch psychologen en psychiaters.

Transforensische psychiatrie

Mensen die door hun gedrag regelmatig in de problemen komen en bang zijn dat justitie er binnenkort bij betrokken raakt, kunnen behandeld worden op de transforensische afdeling van Radix. Het gaat hierbij vooral om de patiënten die met een civielrechtelijke titel van een Crisismaatregel of RM/zorgmachtiging worden opgenomen in de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg. Maar ook om mensen die vrijwillig willen werken aan een stabiele situatie.

Joost à CampoRadix is een Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg dat onderdeel is van Mondriaan. Joost à Campo is als psychiater en Hoofd Research & Development verbonden aan dit Centrum. Hij is de initiatiefnemer van het concept Transforensische Psychiatrie en richtte in 2015 de eerste afdeling voor dit type zorg op in Mondriaan. Inmiddels is er ook een ambulante tak met patiënten die geheel vrijwillig in behandeling zijn.

 

Lees meer