Klinische behandeling bij Radix

Radix heeft een kliniek met vier Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA), waarvan twee afdelingen voor patiënten bij wie verslaving tijdens de behandeling prominent op de voorgrond staat. Daarnaast is er een afdeling voor Transforensische psychiatrie.

FPA

Een FPA(V) is een gesloten behandelafdeling. Dat betekent dat de afdeling alleen onder bepaalde voorwaarden en met toestemming mag worden verlaten. Een afdeling biedt plaats aan 7 tot 13 personen. Op elke afdeling worden zowel mannen als vrouwen opgenomen.

Aanmelden voor een klinische behandeling kunt u niet zelf maar gebeurt door reclassering of de penitentaire inrichting. Uw dossiergegevens worden door ons gelezen en vertaald in mogelijke behandeldoelen. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen we met u de problemen, de hulpvragen en de behandeldoelen in kaart.

Behandeling omvat zowel een individueel traject op maat, toegespitst op uw problematiek, als een groepsprogramma. Waar nodig wordt de behandeling met medicatie ondersteund.

Behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team dat bestaat uit verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal dienstverleners, vaktherapeuten, gezondheidszorg- of klinisch psychologen en psychiaters.

Transforensische psychiatrie

Mensen die door hun gedrag regelmatig in de problemen komen en bang zijn dat justitie er binnenkort bij betrokken raakt, kunnen behandeld worden op de transforensische afdeling van Radix. Het gaat hierbij vooral om de patiënten die met een civielrechtelijke titel van een In Bewaring Stelling (IBS) of Rechtelijke Machtiging (RM) worden opgenomen in de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg. Maar ook om mensen die vrijwillig willen werken aan een stabiele situatie.

Joost à CampoRadix is een Centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg dat onderdeel is van Mondriaan. Joost à Campo is als psychiater en Hoofd Research & Development verbonden aan dit Centrum. Hij is de initiatiefnemer van het concept Transforensische Psychiatrie en richtte in 2015 de eerste afdeling voor dit type zorg op in Mondriaan. Inmiddels is er ook een ambulante tak met patiënten die geheel vrijwillig in behandeling zijn.

Behandeling in de kliniek

In onze kliniek combineren we behandeling die past bij het psychiatrisch ziektebeeld met stevige aandacht voor delictpreventie en risicotaxatie. Alles is gericht op het herstel van de patiënt en het voorkomen van een strafrechtelijke titel. Joost à Campo: “Binnen de context van een forensische afdeling, met het beveiligingsniveau dat daarbij hoort, nemen we alle tijd om toe te werken naar een stabiele toestand.”

Samen werken aan een stabiele toestand

Behandelaren inventariseren samen met de patiënt de risicofactoren die maken dat mensen ‘buiten’ vastlopen en problemen veroorzaken. Daarbij is naast aandacht voor het ziektebeeld ook aandacht voor delict- en terugvalpreventie, agressiehantering, sociale inbedding en zinvolle dagbesteding. Alle behandelingen vinden plaats op het eigen tempo van de cliënt, die meestal afhangt van complexe problematiek, zoals het risico op psychoses, een drugsverslaving en geen vaste woon- of verblijfplaats, of een combinatie hiervan.

De duur van een behandeling

Omdat deze mensen vaak een veilige plek in de maatschappij missen, is hun problematiek ook niet in tien dagen opgelost. Joost à Campo: “Wij behandelen daarom zo lang als nodig is om alle risicofactoren aan te pakken. Het toestandsbeeld kan dan wel na twee weken zijn opgeklaard, maar wanneer er nog steeds sprake is van probleemgedrag dat te wijten valt aan disbalans bij een patiënt, blijft hij of zij net zo lang in behandeling tot stabiliteit wordt bereikt.” Op deze manier moeten patiënten vanuit de transforensische zorg op een goede manier hun zelfvertrouwen terugkrijgen om veilig terug te kunnen keren in de maatschappij. 

In de media

Op vrijdag 1 december 2017 zond EenVandaag een item uit over 'De Verwarde Mens'. Joost à Campo werkte mee aan dat item en vertelde over de transforensische psychiatrie. Hier kunt u deze uitzending terugkijken.

Op zondag 8 oktober 2017 besteedde het onderzoeksprogramma De Monitor van KRO-NCRV aandacht aan de aanpak rondom personen met verward gedrag. Voor deze uitzending zijn onder meer opnames gemaakt bij Mondriaan. Psychiater Joost à Campo en een patiënt van Mondriaan werden geïnterviewd en Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, kwam aan het woord. Hier kunt u deze uitzending terugkijken.

Media die meer willen weten over de transforensische behandeling kunnen contact opnemen met afdeling Communicatie van Mondriaan: 088-5066980 of communicatie@mondriaan.eu