IkPas

IkPas is dè beweging in Nederland voor tijdelijk geen alcohol drinken. Bijna elk land heeft wel een soortgelijke actie: denk aan Dry January in Engeland en OcSober in Australie. Allen hebben ze een soortgelijke insteek: een fris begin van het nieuwe jaar en de uitdaging met jezelf aangaan. Mondriaan trekt de kar voor IkPas in Zuid-Limburg.

Waarom?

30 of 40 dagen geen alcohol drinken, fris de lente in, een maandje detoxen. IkPas is een uitdaging voor uzelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met u doet. Veel deelnemers van de eerste twee edities gaven aan onbewust een patroon te hebben aangenomen waarbij het vanzelfsprekend was dat ze vrijwel dagelijks meerdere glazen alcohol dronken. Door leerervaringen op te doen in de IkPas-periode werden ze bewuster in het maken van een keuze om wel of niet te drinken, doorbraken ze vastgeroeste patronen en was alcohol niet meer vanzelfsprekend. En voelden zich daar lekker bij. Ook heeft een groot deel van de deelnemers positieve lichamelijke veranderingen ervaren tijdens IkPas: ze voelden zich fitter en scherper, sliepen beter, vielen af en hadden een betere huid.

De landelijke initiatiefnemers

De initiatiefnemers van IkPas zijn de gezamenlijke GGD’en en instellingen voor verslavingszorg in Nederland, het Trimbos Instituut en de Hogeschool Windesheim. IkPas is de verzameling van al hun lokale en regionale activiteiten rond 30 of 40 dagen geen alcoholdrinken. Daarnaast doet Hogeschool Windesheim onderzoek naar de effecten op de gezond van 30 of 40 dagen alcohol drinken.

Wie doet er mee in Zuid-Limburg?

We doen het derde jaar mee aan deze campagne en er komen steeds meer enthousiastelingen bij die deze uitdaging aan gaan.

  • Arcus college, met als doel een boodschap over bewustwording rondom alcoholconsumptie aan de schoolgaande jeugd geven.
  • Gemeente Heerlen, om uit te dragen dat bewust geen alcohol drinken de gewoonste zaak van de wereld is! De gemeente wil inwoners inspireren om dit ook meer en meer te doen.
  • Dieter Koblenz, omdat hij zijn gewoonten wil doorbreken en het fijn vindt om eens te detoxen.
  • GGD
  • Zuyderland
  • Kinderartsen van het MUMC+, omdat zij bezorgd zijn. Nog steeds zijn er veel ouders die alcohol niet verbieden tot 18 jaar!
  • Mondriaan, omdat wij er zijn voor een gezond Zuid-Limburg en IkPas kan daar een stevige bijdrage aan leveren. Maar ook om onze medewerkers te laten ervaren wat een interventie is, zoals onze patiënten deze vaak ondergaan in een behandeltraject.

Wanneer

De 40 dagen actie loopt traditioneel van Aswoensdag tot en met Palmzondag, tijdens de traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van woensdag 1 maart 2017 tot en met zondag 9 april 2017. De 30 dagen actie beslaat bijna een maand en begint altijd op 1 maart, de start valt in 2017 dus samen met de start van de 40 dagen actie. De laatste dag is dan donderdag 30 maart.

Gaat u de uitdaging aan?

U kunt zich aanmelden door op www.ikpas.nl uw gegevens in te voeren. Op die website vindt u ook interesante links en ervaringen van mensen die deelnamen aan eerdere edities.

Interessante links

Download