Hoe kunnen wij u helpen bij angst?

Nadat goed in kaart is gebracht van welke soort angststoornis er sprake is en waar uw specifieke angst uit bestaat, kunt u verschillende vormen van behandeling krijgen bij Mondriaan Ouderen.

Doorgaans spelen bij het ouder worden meerdere problemen en aandoeningen tegelijkertijd een rol. U kunt meer kwetsbaar zijn door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze combinatie van problemen maakt het noodzakelijk u te onderzoeken en te behandelen vanuit verschillende vakgebieden. Psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (PIT) verpleegkundigen werken in Mondriaan Ouderen naast en met elkaar.

Meestal bestaat de behandeling van een angststoornis uit een (psychotherapeutische) gespreksbehandeling, zoals cognitieve gedragstherapie of Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR), al dan niet in combinatie met medicatie. Ook kan het zijn dat er ondersteunende behandeling plaats vindt, zoals het aanleren van ontspanningstechnieken. Bij voorkeur wordt uw omgeving (partner, mantelzorger) betrokken bij de behandeling. Ook zij krijgen voorlichting, informatie, steun en advies over de ziekte.

Lees meer