Generalistische basis ggz

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten wordt u door uw huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz van Mondriaan.

Binnen de generalistische basis ggz (GB-GGZ) wordt u ambulant behandeld. Onderdeel hiervan is het gebruik van internetbehandeling. U heeft dan online contact met uw behandelaar.

Het aanbod binnen de generalistische basis ggz is voor volwassen patiënten met lichte tot matig ernstige problematiek en voor patiënten met chronische problematiek die voldoende stabiel zijn. We kijken samen met u welk aanbod het beste bij u past. Dit is ook afhankelijk van uw hulpvraag. U kunt bij ons terecht met veel voorkomende psychische problemen zoals:

 • Angst-/dwangklachten
 • Depressie/ stemmingsklachten
 • Lichte persoonlijkheidsproblemen
 • Traumatische ervaringen/PTSS
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Lichte verslavingsproblemen
 • Stressklachten/burnout
 • ADHD/autisme

Hoe ziet uw behandeling er uit?

Het behandelaanbod bestaat uit de volgende behandeltrajecten:

 • Behandeltrajecten voor kortdurende intensieve behandeling: kort, middel en intensief.
 • Behandeltraject voor behandeling van chronische problematiek.

Na verwijzing door de huisarts en de intakefase krijgt u een behandelaar toegewezen. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Uw behandelaar zal u ook informeren over uw behandeling. Aarzel niet om eventuele vragen aan uw behandelaar te stellen. Nuttige informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Samenwerking intern en extern

 Wij werken nauw samen met huisartsen, WMO en de wijkteams. Binnen Mondriaan werken we samen met de specialistische GGZ.

 

Kwaliteitsscores 2019

We zijn ook voortdurend bezig om onze dienstverlening en kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom laten we u op het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst invullen. We gebruiken hiervoor de CQ Index. In 2019 behaalden we de volgende scores:

 • CQi totaal score=  8,925 
 • Bejegening = 9,75
 • Samen beslissen = 8,675
 • Uitvoering behandeling = 8,875

We hebben de ambitie deze cijfers verder te verbeteren in 2020.

Uitwisseling informatie met de huisarts

Met uw toestemming informeren wij uw huisarts over het verloop van de intake, uw behandeling en wanneer we de behandeling afronden. Inhoudelijk wordt uw huisarts dan geïnformeerd over uw hulpvraag, de (vermoedelijk) diagnose, uw behandelplan en het verloop van uw behandeling.

Aanmelden en vergoeding

Om voor behandeling in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw huisarts zal zorg dragen voor uw verwijzing en aanmelding bij Mondriaan. We streven naar zo kort mogelijke wachttijden.

Zorgverzekeraars waarmee Mondriaan een contract heeft afgesloten, vergoeden de behandeling. In 2018 zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.U kunt uw vergoeding opvragen bij desbetreffende zorgverzekeraar of nalezen in uw polis.

De behandeling gaat ten laste van uw eigen risico. De overheid heeft in 2018 het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,00. Het kan zijn dat u heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Lees ook Kosten van uw behandeling bij Mondriaan

Locaties

Afhankelijk van uw woonplaats vindt de intake en behandeling plaats op de volgende locaties:

 • Mondriaan, John F. Kennedylaan 305 in Heerlen
 • Mondriaan, Oranjeplein 10 in Maastricht

Beide locaties zijn goed per openbaar vervoer te bereiken.

Lees meer