Generalistische basis ggz

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten wordt u door uw huisarts verwezen naar de generalistische basis ggz van Mondriaan.

Binnen de generalistische basis ggz (GB-GGZ) wordt u ambulant behandeld. Onderdeel hiervan is het gebruik van internetbehandeling. U heeft dan online contact met uw behandelaar.

Het aanbod binnen de generalistische basis ggz is voor volwassen patiënten met lichte tot matig ernstige problematiek en voor patiënten met chronische problematiek die voldoende stabiel zijn. We behandelen de meeste psychische en psychiatrische ziektebeelden, waaronder ook verslaving. Er is ook een aanbod speciaal voor oudere patiënten.

Hoe ziet uw behandeling er uit?

Het behandelaanbod bestaat uit de volgende behandeltrajecten:

  • Behandeltrajecten voor kortdurende intensieve behandeling: kort, middel en intensief.
  • Behandeltraject voor behandeling van chronische problematiek.

Na verwijzing door de huisarts en de intakefase krijgt u een behandelaar toegewezen. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

Uw behandelaar zal u ook informeren over uw behandeling. Aarzel niet om eventuele vragen aan uw behandelaar te stellen. Nuttige informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Uitwisseling informatie met de huisarts

Met uw toestemming informeren wij uw huisarts over het verloop van de intake, uw behandeling en wanneer we de behandeling afronden. Inhoudelijk wordt uw huisarts dan geïnformeerd over uw hulpvraag, de (vermoedelijk) diagnose, uw behandelplan en het verloop van uw behandeling.

Aanmelden en vergoeding

Om voor behandeling in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw huisarts zal zorg dragen voor uw verwijzing en aanmelding bij Mondriaan. We streven naar zo kort mogelijke wachttijden.

Zorgverzekeraars waarmee Mondriaan een contract heeft afgesloten, vergoeden de behandeling. In 2018 zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.U kunt uw vergoeding opvragen bij desbetreffende zorgverzekeraar of nalezen in uw polis.

De behandeling gaat ten laste van uw eigen risico. De overheid heeft in 2018 het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,00. Het kan zijn dat u heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Lees ook Kosten van uw behandeling bij Mondriaan.

Locaties

Afhankelijk van uw woonplaats vindt de intake en behandeling plaats op de volgende locaties:

  • Mondriaan, John F. Kennedylaan 305 in Heerlen
  • Mondriaan, Oranjeplein 10 in Maastricht

Beide locaties zijn goed per openbaar vervoer te bereiken.

Lees meer