Zorgmijders

De kans bestaat dat u iemand uit uw omgeving heeft die zelf niet om hulp vraagt of hulp niet wil of kan accepteren. Deze mensen worden ook wel zorgmijders genoemd. Zij hebben problemen op meerdere leefgebieden, die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Vaak zijn de problemen van psychische aard en dat in combinatie met het gebruik van verslavende middelen.

Om toch deze mensen te bereiken zijn er speciale teams die als taak hebben om contact te leggen met hen, hen te ondersteunen bij de problemen, hen te stimuleren hulp te accepteren en hen te motiveren voor een behandeling. Afhankelijk van de regio is dit bij Mondriaan of bij het GGD. We noemen dit bemoeizorg en soms wordt de term vangnet gebruikt. Meestal bestaat zo’n team uit een psychiater, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en verpleegkundige ambulante woonbegeleiders.

Lees meer